(0352) 222 46 59

ktabipodasi@gmail.com

Anasayfa / İçerik Yönetimi

İşyerinizi COVID-19'a hazır hale getirme önerileri


KORONAVİRUS HASTALIĞI (COVID-19) SALGINI: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI, ROLLERİ VE SORUMLULUKLARI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

Koronavirüsler hem hayvanlara hem de insanlara bulaşabilen, Coronaviridae ailesine mensup virüslerin oluşturduğu bir gruptur. İnsan koronavirüsleri soğuk algınlığına benzer hafif hastalığa yol açabilirken diğerleri daha ciddi sonuçlar vermektedir (örneğin MERS – Orta Doğu Solunum Sendromu ve SARS – İleri Derecede Akut Solunum Sendromu gibi). İnsanlarda daha önce tespit edilmemiş olan yeni koronavirüs ise Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkmıştır. Belirtiler ve semptomlar arasında solunumla ilgili olanlar, bu arada ateş, öksürük ve solunum güçlüğü yer almaktadır. Daha ağır vakalarda ise enfeksiyon pnömoniye, ileri derecede akut solunum sendromuna ve kimi zaman da ölüme yol açabilmektedir. COVID-19’un yayılmasını önlemeye yönelik standart tavsiyeler, ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması ya da alkollü bezle silinmesi; öksürme ve hapşırmada ağzın ve burnun kol içiyle ya da kullanılıp atılacak mendille kapatılması; ateşi ve öksürüğü olanlarla yakın temastan kaçınılmasıdır. 

DSÖ bu yeni virüse ilişkin bilimsel bilgilerin yaygınlaştırılması, halkın sağlığını korumak ve salgının daha da yayılmasını önleme adına yapılması gerekenler hakkında zamanında tavsiyelerde bulunulması için küresel uzmanlarla, hükümetlerle ve ortaklarla yakın mesai içindedir. Çalışan sağlığı ve iş güvenliği dâhil sağlık çalışanlarının hakları, rolleri ve sorumlulukları Herhangi bir salgına karşı verilen mücadelede sağlık çalışanları ön saflarda yer alırlar ve bu nedenle salgına yol açan patojenle (bu son örnekte COVID-19) enfekte olma riski altındadırlar. Sağlık çalışanlarının karşılaştıkları risk ve tehlikeler arasında patojene maruz kalmanın yanı sıra uzun çalışma saatleri, psikolojik stres, aşırı yorgunluk, mesleki tükenme, damgalanma, fiziksel ve psikolojik şiddet yer almaktadır. 

Elinizdeki bu belge, iş güvenliğini ve sağlığını korumaya yönelik özel önlemler dâhil olmak üzere sağlık çalışanlarının haklarını ve sorumluluklarını ele almaktadır. Sağlık çalışanının hakları arasında, sağlık tesislerindeki işverenlerin ve yöneticilerin aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmeleri de yer almaktadır: 

  • iş güvenliği ve sağlığı alanındaki risklerin asgariye indirilmesi için gerekli önleyici ve koruyucu önlemlerin alınmasında genel sorumluluğun üstlenilmesi
  • aşağıdakiler dâhil olmak üzere iş güvenliği ve sağlığı alanında bilgi, talimat ve eğitim verilmesi; o enfeksiyon önleme ve kontrolü alanında bilgi güncelleme eğitimi ve o kişisel koruyucu donanımının (KKD) giyilmesi, çıkartılması ve imhası)